Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / A


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / A
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Abrahamsen Roger

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Dr., professor emeritus

Ackzell Lennart

Invald 2014 i Skogsavdelningen
SkogD, internationell samordnare

Ahlgren Lennart

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Tekn. dr.

Ahlqvist Håkan

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. koncernchef Lantmännen och Cerealia AB

Alekseev Alexander

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Professor

Alness Kenneth

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Alsmarker Tomas

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Civilingenjör, tekn. lic.

Alwall Svennefelt Catharina

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Universitetsadjunkt

Andersen Pia Haubro

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Professor of Large Animal Surgery

Anderson Robert

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
Professor

Andersson Bo

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, akademiens vice preses perioden 2012–2015

Andersson Boel

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare

Andersson Gull Bengt

Invald 2006 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor, f. d. forskningsstationschef Skogforsk

Andersson Hans

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Professor

Andersson Henrik C

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Länsfiskekonsulent

Andersson Inger

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
F v generaldirektör, ledamot av akademikollegiet

Andersson Leif

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Fil. dr., professor

Andersson Lennart

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., f. d. vice verkställande direktör Svensk Mjölk

Andersson Rune

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, professor

Andersson Sten

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Andersson Stig A.

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., docent, f.d. statsagronom

Andersson Stig B.

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Skog. dr., professor emeritus vid SLU

Andersson-Eklund Lena

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, docent, f. d. prorektor SLU

Andréason Ove

Invald 1980 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. skogsvårdschef i STORA

Andrén Björn

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Angulo Fred

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
DVM PhD, Lead Epidemiologist, C. difficile, Medical Development & Scientific/Clinical Affairs, Pfizer Vaccines

Annerberg Rolf

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Senior Advisor

Archer John

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
B. Se., M. Sc.

Arnell Sven

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare

Arnold Sara, von

Invald 1986 i Skogsavdelningen
Fil.dr, professor em, agr.dr h.c. (UMB), akademiens preses perioden 2008–2011

Arora-Jonsson Seema

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Dr, professor

Aschan, Gunilla

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Agronom

Asikainen Antti

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Executive Vice President for Research, Professor

Asserståhl Roger

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. stf. koncernchef Assidomän

Axelsson Svante

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Agronom, miljöekonom, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.