Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / A


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / A
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Abrahamsen Roger [U-522]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Dr., professor emeritus

Ackzell Lennart [1793]

Invald 2014 i Skogsavdelningen
SkogD, internationell samordnare

Ahlgren Lennart [1515]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Tekn. dr.

Ahlqvist Håkan [1516]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. koncernchef Lantmännen och Cerealia AB

Alekseev Alexander [U-563]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Professor

Alness Kenneth [1677]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Alsmarker Tomas [1586]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Civilingenjör, tekn. lic.

Alwall Svennefelt Catharina [1755]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Universitetsadjunkt

Andersen Pia Haubro [U-596]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Professor of Large Animal Surgery

Anderson Robert [U-483]

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
Professor

Andersson Bo [1316]

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, akademiens vice preses perioden 2012–2015

Andersson Boel [1756]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare

Andersson Gull Bengt [1658]

Invald 2006 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor, f. d. forskningsstationschef Skogforsk

Andersson Hans [1704]

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Professor

Andersson Henrik C [1748]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Länsfiskekonsulent

Andersson Inger [1538]

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
F v generaldirektör, ledamot av akademikollegiet

Andersson Leif [1561]

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Fil. dr., professor

Andersson Lennart [1579]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., f. d. vice verkställande direktör Svensk Mjölk

Andersson Rune [1599]

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, professor

Andersson Sten [1507]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Andersson Stig A. [1459]

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., docent, f.d. statsagronom

Andersson Stig B. [1265]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Skog. dr., professor emeritus vid SLU

Andersson-Eklund Lena [1629]

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, docent, f. d. prorektor SLU

Andréason Ove [1245]

Invald 1980 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. skogsvårdschef i STORA

Andrén Björn [1636]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Angulo Fred [U-594]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
DVM PhD, Lead Epidemiologist, C. difficile, Medical Development & Scientific/Clinical Affairs, Pfizer Vaccines

Annerberg Rolf [1696]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Senior Advisor

Archer John [U-460]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
B. Se., M. Sc.

Arnell Sven [1387]

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare

Arnold Sara, von [1353]

Invald 1986 i Skogsavdelningen
Fil.dr, professor em, agr.dr h.c. (UMB), akademiens preses perioden 2008–2011

Arora-Jonsson Seema [1812]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Dr, professor

Aschan, Gunilla [1724]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Agronom

Asikainen Antti [U-579]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Executive Vice President for Research, Professor

Asserståhl Roger [1437]

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. stf. koncernchef Assidomän

Axelsson Svante [1697]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Agronom, miljöekonom, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige

Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…