Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / F


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / F
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Fagerström Torbjörn

Invald 2000 i S
Professor emeritus, f. d. prorektor vid SLU

Fahlgren Krister

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. direktör i Graninge Skog & Trä

Fairclough Graham

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Principal Research Associate

Fajersson Sven

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör, agronom

Falkenmark Malin

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor, hedersledamot 2019

Fanta Demel Teketay

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor

Fimmerstad Jan

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Fiskesjö Anne-Li

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Miljövårdsdirektör, civiljägmästare

Fogde Madeleine

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Programchef, ledamot av akademikollegiet

Fogelgren Jan-Erik

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Senior Global Fisheries and Operations Officer

Folke Carl

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Professor

Forshufvud Maria

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör, agronom

Frankelius Per

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Ekon.dr, docent

Fransson Jan

Invald 1997 i Skogsavdelningen
F.d. länsjägmästare

Fredricson Ingvar

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Professor, vet.med.dr, f.d. chef för Sveriges Avels- och Hästsportcentrum Flyinge och VD Flyinge AB

Fresco Louise O.

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Prof.dr.ir., President of the Executive Board

Friberg Ragnar

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. Senior Vice President vid Stora Enso Wood Supply

Frick Per Erik

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. verkställande direktör

Fries Clas

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Skogsskötselspecialist, docent

Fringel Viggo

Invald 1984 i Allmänna avdelningen
Agronom, f.d. vice verkställande direktör i LRF

Frisén Rune

Invald 1994 i Allmänna avdelningen
Fil. lic., f.d. direktör vid Naturvårdsverket

Frost-Johansson Margareta

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Utvecklingsledare, seniorkonsult, matkonsult, hushållslärare

Fryk Jan

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog.dr, f d vd Skogforsk, akademiens preses (2020–2023)

Furustam Christina

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Expert internationellt påverkansarbete

Futter Martyn

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Dr.

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.