Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / F


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / F
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Fagerström Torbjörn [1552]

Invald 2000 i S
Professor emeritus, f. d. prorektor vid SLU

Fahlgren Krister [1487]

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. direktör i Graninge Skog & Trä

Fairclough Graham [U-600]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Principal Research Associate

Fajersson Sven [1705]

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör, agronom

Falkenmark Malin [1873]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor, hedersledamot 2019

Fanta Demel Teketay [U-599]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor

Fimmerstad Jan [1648]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Fiskesjö Anne-Li [1715]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Miljövårdsdirektör, civiljägmästare

Fogde Madeleine [1798]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Programchef, ledamot av akademikollegiet

Fogelgren Jan-Erik

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Senior Global Fisheries and Operations Officer

Folke Carl [1829]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Professor

Forshufvud Maria [1836]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör, agronom

Frankelius Per [1830]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Ekon.dr, docent

Fransson Jan [1524]

Invald 1997 i Skogsavdelningen
F.d. länsjägmästare

Fredricson Ingvar [1434]

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Professor, vet.med.dr, f.d. chef för Sveriges Avels- och Hästsportcentrum Flyinge och VD Flyinge AB

Fresco Louise O. [U-503]

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Prof.dr.ir., President of the Executive Board

Friberg Ragnar [1450]

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. Senior Vice President vid Stora Enso Wood Supply

Frick Per Erik [1488]

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. verkställande direktör

Fries Clas [1825]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Skogsskötselspecialist, docent

Fringel Viggo [1335]

Invald 1984 i Allmänna avdelningen
Agronom, f.d. vice verkställande direktör i LRF

Frisén Rune [1477]

Invald 1994 i Allmänna avdelningen
Fil. lic., f.d. direktör vid Naturvårdsverket

Frost-Johansson Margareta [1649]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Utvecklingsledare, seniorkonsult, matkonsult, hushållslärare

Fryk Jan [1425]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog.dr, f d vd Skogforsk, akademiens preses (2020–2023)

Furustam Christina [1874]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Expert internationellt påverkansarbete

Futter Martyn [U-592]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Dr.

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…