Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / N


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / N
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Negendanck Christian [1839]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Jordbruksförvaltare

Nekby Bengt [1373]

Invald 1987 i Allmänna avdelningen
Agr. lic., Ph. D.

Nelson Bert-Owe [1508]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f d SLA Analysgruppen, f d LRF Konsult

Németh Tamás [U-487]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Professor Dr., Secretary General of the HAS (2008–2014) Hungarian Academy of Sciences

Niblaeus Kerstin [1362]

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Tekn.dr, styrelseordförande i Stockholm Environment Institute (SEI), akademiens preses perioden 2012–2015

Nielsen Georg [U-458]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agronom, tidl. forstander Tune landboskole o. Landbrugets inf. kontor

Nilsagård Hans [1728]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Ämnesråd, skog.lic.

Nilson Artur [U-468]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Ph. D., Professor emeritus

Nilsson Anders [1415]

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Agronom

Nilsson Bo [1435]

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, statshortonom

Nilsson Ella [1498]

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr h.c., hushållslärare

Nilsson Måns [1868]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Nilsson Nils-Erik [1083]

Invald 1966 i Skogsavdelningen
Skog. lic., professor, f. d. avdelningschef i Skogsstyrelsen, skog.dr h.c.

Nilsson Ove [1884]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Professor

Nilsson Sten [1427]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Professor, CEO

Nilsson Svante [1631]

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Agronom, civilekonom, f d funktionsansvarig Jordbruksverket

Nilsson Torsten [1422]

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., professor emeritus vid SLU

Nilsson Urban [1826]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Professor

Nordansjö Ingemar [1379]

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. informationschef Skogforsk

Nordenfalk Johan [1456]

Invald 1992 i Allmänna avdelningen
Ambassadör

Norderhaug Ann [1676]

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Fil. dr., kulturlandskapskonsulent, f. d. forskningschef

Nordgren Magnus [1670]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Nordin Annika [1763]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor

Nordin Van Gansberghe Cecilia [1816]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Civilekonom, fil. kand., tidigare ambassadör

Norrfalk Maria [1469]

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog dr h c, civiljägmästare, f v landshövding

Norrström Agge [1272]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. koncernchef i Mellanskog

Norup Sven [1653]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Nyberg Inger [1423]

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
F. d. verkställande direktör i Jordbrukets Provkök

Nygård Anniqa E [1878]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Företagare

Nylinder Mats [1490]

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog dr., professor

Nyman Lennart [1463]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Docent, f. d. naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

Nyman Madeleine [U-625]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Senior Adviser

Nyström Stefan [1596]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Avdelningschef

Näsholm Torgny [1810]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…