Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / N


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / N
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Negendanck Christian [1839]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Jordbruksförvaltare

Nekby Bengt [1373]

Invald 1987 i Allmänna avdelningen
Agr. lic., Ph. D.

Nelson Bert-Owe [1508]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f d SLA Analysgruppen, f d LRF Konsult

Németh Tamás [U-487]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Professor Dr., Secretary General of the HAS (2008–2014) Hungarian Academy of Sciences

Niblaeus Kerstin [1362]

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Tekn.dr, styrelseordförande i Stockholm Environment Institute (SEI), akademiens preses perioden 2012–2015

Nielsen Georg [U-458]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agronom, tidl. forstander Tune landboskole o. Landbrugets inf. kontor

Nilsagård Hans [1728]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Ämnesråd, skog.lic.

Nilson Artur [U-468]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Ph. D., Professor emeritus

Nilsson Anders [1415]

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Agronom

Nilsson Bo [1435]

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, statshortonom

Nilsson Ella [1498]

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr h.c., hushållslärare

Nilsson Måns [1868]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Nilsson Nils-Erik [1083]

Invald 1966 i Skogsavdelningen
Skog. lic., professor, f. d. avdelningschef i Skogsstyrelsen, skog.dr h.c.

Nilsson Ove [1884]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Professor

Nilsson Sten [1427]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Professor, CEO

Nilsson Svante [1631]

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Agronom, civilekonom, f d funktionsansvarig Jordbruksverket

Nilsson Torsten [1422]

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., professor emeritus vid SLU

Nilsson Urban [1826]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Professor

Nordansjö Ingemar [1379]

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. informationschef Skogforsk

Nordenfalk Johan [1456]

Invald 1992 i Allmänna avdelningen
Ambassadör

Norderhaug Ann [1676]

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Fil. dr., kulturlandskapskonsulent, f. d. forskningschef

Nordgren Magnus [1670]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Nordin Annika [1763]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor

Nordin Van Gansberghe Cecilia [1816]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Civilekonom, fil. kand., tidigare ambassadör

Norrfalk Maria [1469]

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog dr h c, civiljägmästare, f v landshövding

Norrström Agge [1272]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. koncernchef i Mellanskog

Norup Sven [1653]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Nyberg Inger [1423]

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
F. d. verkställande direktör i Jordbrukets Provkök

Nygård Anniqa E [1878]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Företagare

Nylinder Mats [1490]

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog dr., professor

Nyman Lennart [1463]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Docent, f. d. naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

Nyman Madeleine [U-625]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Senior Adviser

Nyström Stefan [1596]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Avdelningschef

Näsholm Torgny [1810]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.