Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / N


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / N
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Negendanck Christian

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Jordbruksförvaltare

Nekby Bengt

Invald 1987 i Allmänna avdelningen
Agr. lic., Ph. D.

Nelson Bert-Owe

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f d SLA Analysgruppen, f d LRF Konsult

Németh Tamás

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Professor Dr., Secretary General of the HAS (2008–2014) Hungarian Academy of Sciences

Niblaeus Kerstin

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Tekn.dr, styrelseordförande i Stockholm Environment Institute (SEI), akademiens preses perioden 2012–2015

Nielsen Georg

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agronom, tidl. forstander Tune landboskole o. Landbrugets inf. kontor

Nilsagård Hans

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Ämnesråd, skog.lic.

Nilson Artur

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Ph. D., Professor emeritus

Nilsson Anders

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Agronom

Nilsson Bo

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, statshortonom

Nilsson Ella

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr h.c., hushållslärare

Nilsson Måns

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Nilsson Nils-Erik

Invald 1966 i Skogsavdelningen
Skog. lic., professor, f. d. avdelningschef i Skogsstyrelsen, skog.dr h.c.

Nilsson Ove

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Professor

Nilsson Sten

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Professor, CEO

Nilsson Svante

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Agronom, civilekonom, f d funktionsansvarig Jordbruksverket

Nilsson Torsten

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., professor emeritus vid SLU

Nilsson Urban

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Professor

Nordansjö Ingemar

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. informationschef Skogforsk

Nordenfalk Johan

Invald 1992 i Allmänna avdelningen
Ambassadör

Norderhaug Ann

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Fil. dr., kulturlandskapskonsulent, f. d. forskningschef

Nordgren Magnus

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Nordin Annika

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor

Nordin Van Gansberghe Cecilia

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Civilekonom, fil. kand., tidigare ambassadör

Norrfalk Maria

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog dr h c, civiljägmästare, f v landshövding

Norrström Agge

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. koncernchef i Mellanskog

Norup Sven

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Nyberg Inger

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
F. d. verkställande direktör i Jordbrukets Provkök

Nygård Anniqa E

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Företagare

Nylinder Mats

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog dr., professor

Nyman Lennart

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Docent, f. d. naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

Nyman Madeleine

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Senior Adviser

Nyström Stefan

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Avdelningschef

Näsholm Torgny

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.