Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / M


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / M
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Magnhagen Carin

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor emerita

Magnusson Ulf

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Professor, leg. veterinär

Mailer Rodney

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Research Fellow, Adjunct Professor, Dr.

Malmfors Birgitta

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, docent, f. d. studierektor vid institutionen för Husdjursgenetik, SLU

Marchetti Marco

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Professor

Marek Michal

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Professor

Mark Herbert Cecilia

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Docent, lektor

Markgren Olle

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Agronom

Martiin Carin

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Universitetslektor

Mattsson Jens

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör, docent, fil.dr, BSc, FLS

Mattsson Leif

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Professor emeritus, docent, fil.dr

Maziliauskas Antanas

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor

McAlpine Jan L.

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Mme.

Meyn Klaus

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Dr.sc.agr., Dr.sc.agr.h.c.

Moberg Sten

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Ekonom, f. d. verkställande direktör i Svalöf Weibull AB

Modal Marie

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Veterinarian, Secretary General

Moiseev Nikolay

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Professor, Academician, Head, Chair of Economics and Management in Forestry and Forest Industry

Molteberg Egil

Invald 1995 i Skogsavdelningen
M. Sc.

Morein Bror

Invald 1985 i Jordbruksavdelningen
Professor

Mortensen Kirsten

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Jur. Cand., f. d. ämnesråd vid Miljödepartementet

Mowitz Katarina

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Myrdal Eva

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Fil.dr, senior forskare

Myrdal Janken

Invald 1995 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor emeritus

Myrelid Patrik G

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Agronom, strategichef

Mårald Erland

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr idéhistoria

Möller Christina

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr.h.c., hushållslärare. Hedersledamot 2014.

Möller Lotta

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Möller Nils

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Agr. dr, M. Sc., professor emeritus

Mörner Torsten

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Veterinär, docent

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic…

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and…