Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / M


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / M
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Magnhagen Carin [1615]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor emerita

Magnusson Ulf [1652]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Professor, leg. veterinär

Mailer Rodney [U-567]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Research Fellow, Adjunct Professor, Dr.

Malmfors Birgitta [1400]

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, docent, f. d. studierektor vid institutionen för Husdjursgenetik, SLU

Marchetti Marco [U-581]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Professor

Marek Michal [U-582]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Professor

Mark Herbert Cecilia [1883]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Docent, lektor

Markgren Olle [1575]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Agronom

Martiin Carin [1800]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Universitetslektor

Mattsson Jens [1853]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör, docent, fil.dr, BSc, FLS

Mattsson Leif [1569]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Professor emeritus, docent, fil.dr

Maziliauskas Antanas [U-574]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor

McAlpine Jan L. [U-557]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Mme.

Meyn Klaus [U-462]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Dr.sc.agr., Dr.sc.agr.h.c.

Moberg Sten [1546]

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Ekonom, f. d. verkställande direktör i Svalöf Weibull AB

Modal Marie [U-608]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Veterinarian, Secretary General

Moiseev Nikolay [U-453]

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Professor, Academician, Head, Chair of Economics and Management in Forestry and Forest Industry

Molteberg Egil [U-454]

Invald 1995 i Skogsavdelningen
M. Sc.

Morein Bror [1341]

Invald 1985 i Jordbruksavdelningen
Professor

Mortensen Kirsten [U-527]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Jur. Cand., f. d. ämnesråd vid Miljödepartementet

Mowitz Katarina [1844]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Myrdal Eva [1611]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Fil.dr, senior forskare

Myrdal Janken [1493]

Invald 1995 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor emeritus

Myrelid Patrik G [1821]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Agronom, strategichef

Mårald Erland [1845]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr idéhistoria

Möller Christina [1497]

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr.h.c., hushållslärare. Hedersledamot 2014.

Möller Lotta [1865]

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Möller Nils [1324]

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Agr. dr, M. Sc., professor emeritus

Mörner Torsten [1758]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Veterinär, docent

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.