Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / M


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / M
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Magnhagen Carin [1615]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor emerita

Magnusson Ulf [1652]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Professor, leg. veterinär

Mailer Rodney [U-567]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Research Fellow, Adjunct Professor, Dr.

Malmfors Birgitta [1400]

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, docent, f. d. studierektor vid institutionen för Husdjursgenetik, SLU

Marchetti Marco [U-581]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Professor

Marek Michal [U-582]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Professor

Mark Herbert Cecilia [1883]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Docent, lektor

Markgren Olle [1575]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Agronom

Martiin Carin [1800]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Universitetslektor

Mattsson Jens [1853]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör, docent, fil.dr, BSc, FLS

Mattsson Leif [1569]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Professor emeritus, docent, fil.dr

Maziliauskas Antanas [U-574]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor

McAlpine Jan L. [U-557]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Mme.

Meyn Klaus [U-462]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Dr.sc.agr., Dr.sc.agr.h.c.

Moberg Sten [1546]

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Ekonom, f. d. verkställande direktör i Svalöf Weibull AB

Modal Marie [U-608]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Veterinarian, Secretary General

Moiseev Nikolay [U-453]

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Professor, Academician, Head, Chair of Economics and Management in Forestry and Forest Industry

Molteberg Egil [U-454]

Invald 1995 i Skogsavdelningen
M. Sc.

Morein Bror [1341]

Invald 1985 i Jordbruksavdelningen
Professor

Mortensen Kirsten [U-527]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Jur. Cand., f. d. ämnesråd vid Miljödepartementet

Mowitz Katarina [1844]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Myrdal Eva [1611]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Fil.dr, senior forskare

Myrdal Janken [1493]

Invald 1995 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor emeritus

Myrelid Patrik G [1821]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Agronom, strategichef

Mårald Erland [1845]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr idéhistoria

Möller Christina [1497]

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr.h.c., hushållslärare. Hedersledamot 2014.

Möller Lotta [1865]

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Möller Nils [1324]

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Agr. dr, M. Sc., professor emeritus

Mörner Torsten [1758]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Veterinär, docent

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och…