Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / B


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / B
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Baker Susan [U-571]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor

Balodis Andris [U-551]

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Director, Timber Production and Deliveries

Barberis Elisabetta [U-506]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr. emeritus

Barklund Åke [1443]

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, Akademiens förutvarande sekreterare och VD (2006–2012)

Bastrup-Birk Annemarie [U-580]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Dr., PhD, Forest Expert

Beck-Friis Johan [1819]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Generalsekreterare, leg. veterinär

Bendz Mårten [1166]

Invald 1973 i Allmänna avdelningen
Skog. lic., professor emeritus vid Växjö universitet

Bengtsson Anders [1255]

Invald 1981 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., statsagronom

Bengtsson Bo [1503]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., docent, DTA, professor emeritus, f. d. chef för styrelsen för u-landsforskning (SAREC)

Bengtsson Charlotte [1824]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör, Tekn.dr

Bengtsson Gösta [1256]

Invald 1981 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor emeritus

Bengtsson Lennart E [1521]

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, verkställande direktör

Bengtsson Nils [1354]

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Professor, f. d. verkställande direktör i SIK

Bentzer Bengt [1547]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Professor

Berg Gunilla [1773]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Berggren Bo [1429]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Bergsingenjör, tekn.dr h. c., fil.dr h. c.

Bergman Annika [1619]

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Bergmar Bruno [1647]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare

Bergqvist Astrid [1550]

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Fil. mag., f. d. ämnesråd

Berndes Göran [1842]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Fil.dr, professor, docent

Bertilsson Göte [1356]

Invald 1986 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr

Bishop Kevin [U-624]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Professor, Pro Vice-Chancellor

Biärsjö Johan [1664]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Björheden Rolf [1761]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, Doktor

Blade Stanford F [U-612]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Dr.

Blennow Kristina [1673]

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr

Blokhuis Harry [U-547]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr., Ir.

Blom Mats [1334]

Invald 1984 i Allmänna avdelningen
Konsul, civilekonom, f. d. verkställande direktör i ODAL

Bolin Olof [1517]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., professor emeritus

Boon Tove Enggrob [U-597]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Chief Programme Officer, Dr.

Borgenstierna Agneta [1539]

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Borgström Bo B [U-531]

Invald 2004 i Skogsavdelningen
CEO, Industrial Councellor

Borgström Marcus [U-528]

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Agr. forst. mag., lantbruksråd

Bothmer Roland, von [1419]

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
Fil. dr., professor emeritus

Brasch Agneta [1480]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f. d. avdelningschef Jordbruksverket

Brattberg Gunilla [1640]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Fil.dr h.c., f. d. teknisk direktör & vice vd Stockholm Vatten, f. d. programchef Stockholm Environment Institute

Bredberg Carl-Johan [1410]

Invald 1989 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. Skogsteknisk chef

Breemen Nico, van [U-515]

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Professor, dr.

Brenner Lena [U-607]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Landsbygdsutvecklare

Brennerfelt Rolf [1797]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör

Brewer Garry D [U-470]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Frederick K. Weyerhaeuser Professor of Resource Policy and Management, Emeritus, Yale University

Brink Lars [U-518]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Agronom, civilekonom, Ph.D., M.S. Senior Advisor

Brinnen Uno [1777]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Senior Adviser, ledamot i akademikollegiet

Broberg Jesper [1813]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Förbundsdirektör, agronom

Bruce Åke [1444]

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Med.dr, professor emeritus vid Livsmedelsverket, akademiens vice preses perioden 2008–2011

Brukas Vilis [U-609]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
PhD, docent, Head of Department

Brunner Andreas [U-598]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor, Dr.

Brynell Bengt [1319]

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
F. d. verkställande direktör i Skanek

Brynell Stig [1220]

Invald 1978 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Brynjólfson Ríkharð [U-461]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Professor

Brändström Jonas [1778]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Skog.dr.

Bucht Eivor [1492]

Invald 1995 i Allmänna avdelningen
Professor emerita SLU

Bucht Stefan [1424]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Skog.dr.

Burel Francoise [U-512]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Doctor

Burley Jeffery [U-479]

Invald 1997 i Skogsavdelningen
Professor

Bygdeson Pär [1787]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör

Bylund Ann-Christin [1545]

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor em, rektor em

Båge Lennart [1730]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Ambassadör, chef för IFAD (FN:s jordbruksutvecklingsfond) i Rom 2001–2009

Bäcklund Carita [U-516]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Forstmästare, f. d. skogsförvaltare Orsa Besparingsskog

Bäckström Lennart [U-507]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
DVM, Ph. D., Professor emeritus

Bäckström Per-Ove [1266]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor emeritus vid SLU. Hedersledamot 2014.

Bäksted Lars [U-620]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Förvaltare

Börjeson Magnus [1685]

Invald 2008 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Börjesson Pål [1665]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor

Børsting Asbjørn [U-578]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Director

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…