Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / B


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / B
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Baker Susan [U-571]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor

Balodis Andris [U-551]

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Director, Timber Production and Deliveries

Barberis Elisabetta [U-506]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr. emeritus

Barklund Åke [1443]

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, Akademiens förutvarande sekreterare och VD (2006–2012)

Bastrup-Birk Annemarie [U-580]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Dr., PhD, Forest Expert

Beck-Friis Johan [1819]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Generalsekreterare, leg. veterinär

Bendz Mårten [1166]

Invald 1973 i Allmänna avdelningen
Skog. lic., professor emeritus vid Växjö universitet

Bengtsson Anders [1255]

Invald 1981 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., statsagronom

Bengtsson Bo [1503]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., docent, DTA, professor emeritus, f. d. chef för styrelsen för u-landsforskning (SAREC)

Bengtsson Charlotte [1824]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör, Tekn.dr

Bengtsson Gösta [1256]

Invald 1981 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor emeritus

Bengtsson Lennart E [1521]

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, verkställande direktör

Bengtsson Nils [1354]

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Professor, f. d. verkställande direktör i SIK

Bentzer Bengt [1547]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Professor

Berg Gunilla [1773]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Berggren Bo [1429]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Bergsingenjör, tekn.dr h. c., fil.dr h. c.

Bergman Annika [1619]

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Bergmar Bruno [1647]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare

Bergqvist Astrid [1550]

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Fil. mag., f. d. ämnesråd

Berndes Göran [1842]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Fil.dr, professor, docent

Bertilsson Göte [1356]

Invald 1986 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr

Bishop Kevin [U-624]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Professor, Pro Vice-Chancellor

Biärsjö Johan [1664]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Björheden Rolf [1761]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, Doktor

Blade Stanford F [U-612]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Dr.

Blennow Kristina [1673]

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr

Blokhuis Harry [U-547]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr., Ir.

Blom Mats [1334]

Invald 1984 i Allmänna avdelningen
Konsul, civilekonom, f. d. verkställande direktör i ODAL

Bolin Olof [1517]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., professor emeritus

Boon Tove Enggrob [U-597]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Chief Programme Officer, Dr.

Borgenstierna Agneta [1539]

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Borgström Bo B [U-531]

Invald 2004 i Skogsavdelningen
CEO, Industrial Councellor

Borgström Marcus [U-528]

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Agr. forst. mag., lantbruksråd

Bothmer Roland, von [1419]

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
Fil. dr., professor emeritus

Brasch Agneta [1480]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f. d. avdelningschef Jordbruksverket

Brattberg Gunilla [1640]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Fil.dr h.c., f. d. teknisk direktör & vice vd Stockholm Vatten, f. d. programchef Stockholm Environment Institute

Bredberg Carl-Johan [1410]

Invald 1989 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. Skogsteknisk chef

Breemen Nico, van [U-515]

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Professor, dr.

Brenner Lena [U-607]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Landsbygdsutvecklare

Brennerfelt Rolf [1797]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör

Brewer Garry D [U-470]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Frederick K. Weyerhaeuser Professor of Resource Policy and Management, Emeritus, Yale University

Brink Lars [U-518]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Agronom, civilekonom, Ph.D., M.S. Senior Advisor

Brinnen Uno [1777]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Senior Adviser, ledamot i akademikollegiet

Broberg Jesper [1813]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Förbundsdirektör, agronom

Bruce Åke [1444]

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Med.dr, professor emeritus vid Livsmedelsverket, akademiens vice preses perioden 2008–2011

Brukas Vilis [U-609]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
PhD, docent, Head of Department

Brunner Andreas [U-598]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor, Dr.

Brynell Bengt [1319]

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
F. d. verkställande direktör i Skanek

Brynell Stig [1220]

Invald 1978 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Brynjólfson Ríkharð [U-461]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Professor

Brändström Jonas [1778]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Skog.dr.

Bucht Eivor [1492]

Invald 1995 i Allmänna avdelningen
Professor emerita SLU

Bucht Stefan [1424]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Skog.dr.

Burel Francoise [U-512]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Doctor

Burley Jeffery [U-479]

Invald 1997 i Skogsavdelningen
Professor

Bygdeson Pär [1787]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör

Bylund Ann-Christin [1545]

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor em, rektor em

Båge Lennart [1730]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Ambassadör, chef för IFAD (FN:s jordbruksutvecklingsfond) i Rom 2001–2009

Bäcklund Carita [U-516]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Forstmästare, f. d. skogsförvaltare Orsa Besparingsskog

Bäckström Lennart [U-507]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
DVM, Ph. D., Professor emeritus

Bäckström Per-Ove [1266]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor emeritus vid SLU. Hedersledamot 2014.

Bäksted Lars [U-620]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Förvaltare

Börjeson Magnus [1685]

Invald 2008 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Börjesson Pål [1665]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor

Børsting Asbjørn [U-578]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Director

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…