Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / B


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / B
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Baker Susan

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor

Balodis Andris

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Director, Timber Production and Deliveries

Barberis Elisabetta

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr. emeritus

Barklund Åke

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, Akademiens förutvarande sekreterare och VD (2006–2012)

Bastrup-Birk Annemarie

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Dr., PhD, Forest Expert

Beck-Friis Johan

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Generalsekreterare, leg. veterinär

Bendz Mårten

Invald 1973 i Allmänna avdelningen
Skog. lic., professor emeritus vid Växjö universitet

Bengtsson Anders

Invald 1981 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., statsagronom

Bengtsson Bo

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., docent, DTA, professor emeritus, f. d. chef för styrelsen för u-landsforskning (SAREC)

Bengtsson Charlotte

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör, Tekn.dr

Bengtsson Gösta

Invald 1981 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor emeritus

Bengtsson Lennart E

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, verkställande direktör

Bengtsson Nils

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Professor, f. d. verkställande direktör i SIK

Bentzer Bengt

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Professor

Berg Gunilla

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Berggren Bo

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Bergsingenjör, tekn.dr h. c., fil.dr h. c.

Bergman Annika

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Bergmar Bruno

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare

Bergqvist Astrid

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Fil. mag., f. d. ämnesråd

Berndes Göran

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Fil.dr, professor, docent

Bertilsson Göte

Invald 1986 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr

Bishop Kevin

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Professor, Pro Vice-Chancellor

Biärsjö Johan

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Björheden Rolf

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, Doktor

Blade Stanford F

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Dr.

Blennow Kristina

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr

Blokhuis Harry

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr., Ir.

Blom Mats

Invald 1984 i Allmänna avdelningen
Konsul, civilekonom, f. d. verkställande direktör i ODAL

Bolin Olof

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., professor emeritus

Boon Tove Enggrob

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Chief Programme Officer, Dr.

Borgenstierna Agneta

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Borgström Bo B

Invald 2004 i Skogsavdelningen
CEO, Industrial Councellor

Borgström Marcus

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Agr. forst. mag., lantbruksråd

Bothmer Roland, von

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
Fil. dr., professor emeritus

Brasch Agneta

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f. d. avdelningschef Jordbruksverket

Brattberg Gunilla

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Fil.dr h.c., f. d. teknisk direktör & vice vd Stockholm Vatten, f. d. programchef Stockholm Environment Institute

Bredberg Carl-Johan

Invald 1989 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. Skogsteknisk chef

Breemen Nico, van

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Professor, dr.

Brenner Lena

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Landsbygdsutvecklare

Brennerfelt Rolf

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör

Brewer Garry D

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Frederick K. Weyerhaeuser Professor of Resource Policy and Management, Emeritus, Yale University

Brink Lars

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Agronom, civilekonom, Ph.D., M.S. Senior Advisor

Brinnen Uno

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Senior Adviser, ledamot i akademikollegiet

Broberg Jesper

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Förbundsdirektör, agronom

Bruce Åke

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Med.dr, professor emeritus vid Livsmedelsverket, akademiens vice preses perioden 2008–2011

Brukas Vilis

Invald 2017 i Skogsavdelningen
PhD, docent, Head of Department

Brunner Andreas

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor, Dr.

Brynell Bengt

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
F. d. verkställande direktör i Skanek

Brynell Stig

Invald 1978 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Brynjólfson Ríkharð

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Professor

Brändström Jonas

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Skog.dr.

Bucht Eivor

Invald 1995 i Allmänna avdelningen
Professor emerita SLU

Bucht Stefan

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Skog.dr.

Burel Francoise

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Doctor

Burley Jeffery

Invald 1997 i Skogsavdelningen
Professor

Bygdeson Pär

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör

Bylund Ann-Christin

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor em, rektor em

Båge Lennart

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Ambassadör, chef för IFAD (FN:s jordbruksutvecklingsfond) i Rom 2001–2009

Bäcklund Carita

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Forstmästare, f. d. skogsförvaltare Orsa Besparingsskog

Bäckström Lennart

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
DVM, Ph. D., Professor emeritus

Bäckström Per-Ove

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor emeritus vid SLU. Hedersledamot 2014.

Bäksted Lars

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Förvaltare

Börjeson Magnus

Invald 2008 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Börjesson Pål

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor

Børsting Asbjørn

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Director

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.