Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Z


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Z
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Zilinskas Henrikas

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
D.V.M., Dr.Sc., Professor Habil. Dr.

Zillén Snowball Lovisa

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, enhetschef

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.