Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Z


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Z
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Zilinskas Henrikas

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
D.V.M., Dr.Sc., Professor Habil. Dr.

Zillén Snowball Lovisa

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, enhetschef

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.