Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Åhlund Jan

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Skogsteknisk chef

Åhman Birgitta

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, docent, professor

Åhnberg Annika

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Konsult

Åsheim Lena

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Åsling Per

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Riksdagsledamot, lantbrukare

Åström Lars-Eric

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare, ingenjör, hedersordförande Södra Skogsägarna, ordförande Bergvik Skog. Hedersledamot 2011.

Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj 2023

Förslaget ska vara akademien tillhanda senast 1 oktober 2022. Utdelning sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2023.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras…

KSLAT 4-2022 Towards a new mindset for epidemic animal diseases

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success.…