Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Åhlund Jan

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Skogsteknisk chef

Åhman Birgitta

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, docent, professor

Åhnberg Annika

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Konsult

Åsheim Lena

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Åsling Per

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Riksdagsledamot, lantbrukare

Åström Lars-Eric

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare, ingenjör, hedersordförande Södra Skogsägarna, ordförande Bergvik Skog. Hedersledamot 2011.

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic…

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and…