Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Åhlund Jan

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Skogsteknisk chef

Åhman Birgitta

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, docent, professor

Åhnberg Annika

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Konsult

Åsheim Lena

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Åsling Per

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Riksdagsledamot, lantbrukare

Åström Lars-Eric

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare, ingenjör, hedersordförande Södra Skogsägarna, ordförande Bergvik Skog. Hedersledamot 2011.

KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…