Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Åhlund Jan [1713]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Skogsteknisk chef

Åhman Birgitta [1834]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, docent, professor

Åhnberg Annika [1537]

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Konsult

Åsheim Lena [1859]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Åsling Per [1672]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Riksdagsledamot, lantbrukare

Åström Lars-Eric [1458]

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare, ingenjör, hedersordförande Södra Skogsägarna, ordförande Bergvik Skog. Hedersledamot 2011.

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och…