Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Å
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Åhlund Jan [1713]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Skogsteknisk chef

Åhman Birgitta [1834]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, docent, professor

Åhnberg Annika [1537]

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Konsult

Åsheim Lena [1859]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Åsling Per [1672]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Riksdagsledamot, lantbrukare

Åström Lars-Eric [1458]

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare, ingenjör, hedersordförande Södra Skogsägarna, ordförande Bergvik Skog. Hedersledamot 2011.

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.