Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Idivuoma Per Gustav

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Renägare, f. d. förbundsordförande

Ihse Margareta

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
Professor emerita, Akademiens förutv. vice preses (2000–2003)

Ingelög Torleif

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Författare, f. d. naturvårdsråd, FLS

Ingvarsson Lena

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
F v expeditions- och rättschef, Miljö- och energidepartementet, akademiens vice preses (2020–2023)

Innes John

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Professor

Isaksson Nils-Ivar

Invald 1987 i Allmänna avdelningen
Ph. D., agr. lic., professor emeritus vid SLU

Ivarsson Pernilla

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Departementsråd, chef för djur- och livsmedelsenheten

Izlar Robert

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Director

KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…