Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Idivuoma Per Gustav [1614]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Renägare, f. d. förbundsordförande

Ihse Margareta [1527]

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
Professor emerita, Akademiens förutv. vice preses (2000–2003)

Ingelög Torleif [1556]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Författare, f. d. naturvårdsråd, FLS

Ingvarsson Lena [1681]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
F v expeditions- och rättschef, Miljö- och energidepartementet, akademiens vice preses (2020–2023)

Innes John [U-611]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Professor

Isaksson Nils-Ivar [1383]

Invald 1987 i Allmänna avdelningen
Ph. D., agr. lic., professor emeritus vid SLU

Ivarsson Pernilla [1642]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Departementsråd, chef för djur- och livsmedelsenheten

Izlar Robert [U-564]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Director

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och…