Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Idivuoma Per Gustav

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Renägare, f. d. förbundsordförande

Ihse Margareta

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
Professor emerita, Akademiens förutv. vice preses (2000–2003)

Ingelög Torleif

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Författare, f. d. naturvårdsråd, FLS

Ingvarsson Lena

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
F v expeditions- och rättschef, Miljö- och energidepartementet, akademiens vice preses (2020–2023)

Innes John

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Professor

Isaksson Nils-Ivar

Invald 1987 i Allmänna avdelningen
Ph. D., agr. lic., professor emeritus vid SLU

Ivarsson Pernilla

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Departementsråd, chef för djur- och livsmedelsenheten

Izlar Robert

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Director

Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj 2023

Förslaget ska vara akademien tillhanda senast 1 oktober 2022. Utdelning sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2023.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras…

KSLAT 4-2022 Towards a new mindset for epidemic animal diseases

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success.…