Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Idivuoma Per Gustav

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Renägare, f. d. förbundsordförande

Ihse Margareta

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
Professor emerita, Akademiens förutv. vice preses (2000–2003)

Ingelög Torleif

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Författare, f. d. naturvårdsråd, FLS

Ingvarsson Lena

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
F v expeditions- och rättschef, Miljö- och energidepartementet, akademiens vice preses (2020–2023)

Innes John

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Professor

Isaksson Nils-Ivar

Invald 1987 i Allmänna avdelningen
Ph. D., agr. lic., professor emeritus vid SLU

Ivarsson Pernilla

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Departementsråd, chef för djur- och livsmedelsenheten

Izlar Robert

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Director

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic…

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and…