Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / I
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Idivuoma Per Gustav [1614]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Renägare, f. d. förbundsordförande

Ihse Margareta [1527]

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
Professor emerita, Akademiens förutv. vice preses (2000–2003)

Ingelög Torleif [1556]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Författare, f. d. naturvårdsråd, FLS

Ingvarsson Lena [1681]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
F v expeditions- och rättschef, Miljö- och energidepartementet, akademiens vice preses (2020–2023)

Innes John [U-611]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Professor

Isaksson Nils-Ivar [1383]

Invald 1987 i Allmänna avdelningen
Ph. D., agr. lic., professor emeritus vid SLU

Ivarsson Pernilla [1642]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Departementsråd, chef för djur- och livsmedelsenheten

Izlar Robert [U-564]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Director

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.