Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Ö


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Ö
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Örlander Göran

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Senior rådgivare, professor i skogsskötsel

Öste Rickard

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Professor, docent, Tekn. dr., VD

Österblom Ulf

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Österman Sara

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, forskare

Österström Lars-Olof

Invald 1988 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, verkställande direktör

Östman Ann-Catrin

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., akademilektor

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic…

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and…