Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Ö


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Ö
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Örlander Göran

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Senior rådgivare, professor i skogsskötsel

Öste Rickard

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Professor, docent, Tekn. dr., VD

Österblom Ulf

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Österman Sara

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, forskare

Österström Lars-Olof

Invald 1988 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, verkställande direktör

Östman Ann-Catrin

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., akademilektor

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser…

Nordiska ministerrådet fördjupar det nordiska samarbetet för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

KSLA konstaterar att akademiens pågående arbete i försörjningsberedskapsprogrammet ligger helt i linje med uttalandet.

Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 560 000 kronor för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

9 770 000 kr till stipendier, projekt och publicering senast 15 september

15/9: Dags att lämna in ansökningar om anslag till stipendier, projekt och publicering från KSLA!