Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Ö


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Ö
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Örlander Göran [1695]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Senior rådgivare, professor i skogsskötsel

Öste Rickard [1741]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Professor, docent, Tekn. dr., VD

Österblom Ulf [1471]

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Österman Sara [1754]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, forskare

Österström Lars-Olof [1397]

Invald 1988 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, verkställande direktör

Östman Ann-Catrin [U-562]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., akademilektor

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och…