Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Ö


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / Ö
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Örlander Göran [1695]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Senior rådgivare, professor i skogsskötsel

Öste Rickard [1741]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Professor, docent, Tekn. dr., VD

Österblom Ulf [1471]

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Österman Sara [1754]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, forskare

Österström Lars-Olof [1397]

Invald 1988 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, verkställande direktör

Östman Ann-Catrin [U-562]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., akademilektor

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.