Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / L


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / L
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Laestadius Lars [1862]

Invald 2018 i Skogsavdelningen
PhD, jägmästare, idéföretagare, adjungerad lektor

Lange Ulrich [1716]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor, ordförande i BAHP-nämnden

Larsen J. Bo [U-530]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Dr. forest. et habil., professor emeritus

Larsson Anders [1766]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Agr.dr.

Larsson Jimmy [1876]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Nationell affärsutvecklare

Larsson Mårten [1610]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, vice VD Bioekonomi och internationella skogsfrågor

Larsson Stig [1746]

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Larsson Torbjörn [1674]

Invald 2007 i Skogsavdelningen
F d verkställande direktör Bergvik Skog

Larsson-Stern Marie [1774]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Skog. Lic., f. v. hållbarhetschef Skogforsk

Lee Barbara [U-573]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Doctor

Lee Don Koo [U-525]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Professor Em., PhD, Dr. hon., Seoul National University

Lekang Odd-Ivar [U-601]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Associate Professor

Levin Katarina [1710]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Lewin Harris A [U-550]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Distinguished Professor of Evolution and Ecology, College of Biological Sciences; Distinguished Professor of Population Health and Reproduction, School of Veterinary Medicine; Robert and Rosabel Osborne Endowed Chair

Lewis Richard [U-526]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Vice President Pennsylvania Fish and Boat Commission, former President Pennsylvania Forestry Association, former President Forest Resources Association

Liljelund Lars-Erik [1542]

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Fil.dr, f. d. generaldirektör

Lillandt Martin [U-490]

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Forstråd

Lilliehöök Agneta [1669]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, verkställande direktör

Lindahl Erik [1820]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Leg. veterinär (spec kompetens grisens sjukdomar), verkställande direktör

Lindahl Per [1790]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare

Lindborg Regina [1867]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor, fil.dr

Lindén Lena M [1662]

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
PhD h.c., f d CEO Stiftelsen Nordens Ark

Linder Sune [1426]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Lindgren Sven [1852]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Fv landshövding. Hedersledamot 2018.

Lindqvist Ossi V [U-472]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus

Linnér Harry [1462]

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, agr.dr h. c. (Kaunas), f. d. statsagronom

Lipa Jerzy [U-497]

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Ph. D., D. Sc., Professor emeritus

Loftson Jón [U-491]

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Former Director of Iceland Forestry Service

Lovang Ulrik [1791]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör

Luhr Fredrik [1294]

Invald 1982 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör i Skogsägarföreningen Mellanskog

Lundberg Jakob [1782]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, styrelseordförande, kanslichef The Food Planet Prize

Lundegrén Jan [1484]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom., f. d. lantbruksdirektör

Lundeheim Nils [1707]

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Professor, Agr. dr.

Lundell Sven [1467]

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog dr., f. d. skogsdirektör

Lundén Jan-Åke [1395]

Invald 1988 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog.dr h.c., f. d. skogschef, akademiens vice preses perioden 2004–2007

Lundesjö Maria [1877]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, hållbarhetsledare, livsmedelsagronom, lantbrukare

Lundgren Björn [1468]

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog dr., docent, direktör, hedersledamot 2009

Lundkvist Lars-Erik [1757]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Agronom, expert

Lundmark Jan-Erik [1295]

Invald 1982 i Skogsavdelningen
Fil. dr., professor emeritus vid SLU, skogsekolog

Lundmark Tomas [1727]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Professor, Skogsavdelningens ordförande och ledamot av akademikollegiet

Lundqvist Jan [1505]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Fil. dr., professor

Lundqvist Peter [1602]

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., docent, professor

Långström Bo [U-449]

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Skog dr., professor emeritus

Lärkeryd Pär [1863]

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Löfgren Karl-Gustaf [1502]

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Fil. dr., professor

Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.