Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / L


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / L
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Laestadius Lars

Invald 2018 i Skogsavdelningen
PhD, jägmästare, idéföretagare, adjungerad lektor

Lange Ulrich

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor, ordförande i BAHP-nämnden

Larsen J. Bo

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Dr. forest. et habil., professor emeritus

Larsson Anders

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Agr.dr.

Larsson Jimmy

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Nationell affärsutvecklare

Larsson Mårten

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, vice VD Bioekonomi och internationella skogsfrågor

Larsson Stig

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Larsson Torbjörn

Invald 2007 i Skogsavdelningen
F d verkställande direktör Bergvik Skog

Larsson-Stern Marie

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Skog. Lic., f. v. hållbarhetschef Skogforsk

Lee Barbara

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Doctor

Lee Don Koo

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Professor Em., PhD, Dr. hon., Seoul National University

Lekang Odd-Ivar

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Associate Professor

Levin Katarina

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Lewin Harris A

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Distinguished Professor of Evolution and Ecology, College of Biological Sciences; Distinguished Professor of Population Health and Reproduction, School of Veterinary Medicine; Robert and Rosabel Osborne Endowed Chair

Lewis Richard

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Vice President Pennsylvania Fish and Boat Commission, former President Pennsylvania Forestry Association, former President Forest Resources Association

Liljelund Lars-Erik

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Fil.dr, f. d. generaldirektör

Lillandt Martin

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Forstråd

Lilliehöök Agneta

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, verkställande direktör

Lindahl Erik

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Leg. veterinär (spec kompetens grisens sjukdomar), verkställande direktör

Lindahl Per

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare

Lindborg Regina

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor, fil.dr

Lindén Lena M

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
PhD h.c., f d CEO Stiftelsen Nordens Ark

Linder Sune

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Lindgren Sven

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Fv landshövding. Hedersledamot 2018.

Lindqvist Ossi V

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus

Linnér Harry

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, agr.dr h. c. (Kaunas), f. d. statsagronom

Lipa Jerzy

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Ph. D., D. Sc., Professor emeritus

Loftson Jón

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Former Director of Iceland Forestry Service

Lovang Ulrik

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör

Luhr Fredrik

Invald 1982 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör i Skogsägarföreningen Mellanskog

Lundberg Jakob

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, styrelseordförande, kanslichef The Food Planet Prize

Lundegrén Jan

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom., f. d. lantbruksdirektör

Lundeheim Nils

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Professor, Agr. dr.

Lundell Sven

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog dr., f. d. skogsdirektör

Lundén Jan-Åke

Invald 1988 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog.dr h.c., f. d. skogschef, akademiens vice preses perioden 2004–2007

Lundesjö Maria

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, hållbarhetsledare, livsmedelsagronom, lantbrukare

Lundgren Björn

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog dr., docent, direktör, hedersledamot 2009

Lundkvist Lars-Erik

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Agronom, expert

Lundmark Jan-Erik

Invald 1982 i Skogsavdelningen
Fil. dr., professor emeritus vid SLU, skogsekolog

Lundmark Tomas

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Professor, Skogsavdelningens ordförande och ledamot av akademikollegiet

Lundqvist Jan

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Fil. dr., professor

Lundqvist Peter

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., docent, professor

Långström Bo

Invald 1994 i Skogsavdelningen
Skog dr., professor emeritus

Lärkeryd Pär

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Löfgren Karl-Gustaf

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Fil. dr., professor

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.