Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / G


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / G
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Gabrielsson Lars [1725]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Gadow Klaus, von [U-529]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Dr., Dr. h. c. mult., Professor (retired) University of Göttingen, Germany; Extraordinary Professor University of Stellenbosch, South Africa; Honorary Professor Beijing Forestry University, China

Gaillard-Lemdahl Marie-José [1815]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Professor

Gardner David [U-603]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Former CEO of Royal Agricultural Society of England

Gauffin Elisabeth [1706]

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Agronom, lantbrukare, egenföretagare, styrelseledamot Jordbruksverket

Gemmel Pelle [1553]

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Professor emeritus. Hedersledamot 2013.

Gerhardson Berndt [1483]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus

Gerremo Inge [1779]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Pol.mag., Vet.med.dr. h.c., f. d. lantbruksråd. Hedersledamot 2013.

Gestrin Christina [U-586]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Agroforstmagister, Executive MBA, ordförande för PEFC Finlands styrelse

Gísladóttir Guđrún [U-584]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Professor

Glimelius Kristina [1564]

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Professor

Glynn Carolyn [U-587]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
PhD, Senior Advisor

Grahn Patrik [1573]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Landskapsarkiktekt, docent, professor

Grandke Reinhard [U-539]

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr. agr.

Granqvist Carl Jan [1593 ]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus i måltidskunskap, Fil.dr h.c.

Greko Christina [1634 ]

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
Leg. vet., VMD, laborator

Gren Ing-Marie [1768]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Professor

Grennfelt Peringe [1489 ]

Invald 1994 i Skogsavdelningen
F. d. forskningsdirektör

Gruvaeus Ingemar [1805]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Grönlund Ulla [1566]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Tekn. dr.

Gunnarson Bengt-Olov [1806]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, ledamot av akademikollegiet

Gunnarsson Lars Inge [1600 ]

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Gustafson Arne [1540 ]

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., professor emeritus vid SLU

Gustafsson Bengt [1346 ]

Invald 1985 i Allmänna avdelningen
Ph. D., docent, f. d. arbetsmiljöattaché i USA och Kanada

Gustafsson Lena [1554]

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Professor emerita

Gustavsson Roland [1594 ]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Professor

Gustavsson Sture [1548 ]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, lantbrukskonsult

Gyllenkrok Nils [1420 ]

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…