Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / G


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / G
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Gabrielsson Lars

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Gadow Klaus, von

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Dr., Dr. h. c. mult., Professor (retired) University of Göttingen, Germany; Extraordinary Professor University of Stellenbosch, South Africa; Honorary Professor Beijing Forestry University, China

Gaillard-Lemdahl Marie-José

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Professor

Gardner David

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Former CEO of Royal Agricultural Society of England

Gauffin Elisabeth

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Agronom, lantbrukare, egenföretagare, styrelseledamot Jordbruksverket

Gemmel Pelle

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Professor emeritus. Hedersledamot 2013.

Gerhardson Berndt

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus

Gerremo Inge

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Pol.mag., Vet.med.dr. h.c., f. d. lantbruksråd. Hedersledamot 2013.

Gestrin Christina

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Agroforstmagister, Executive MBA, ordförande för PEFC Finlands styrelse

Gísladóttir Guđrún

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Professor

Glimelius Kristina

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Professor

Glynn Carolyn

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
PhD, Senior Advisor

Grahn Patrik

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Landskapsarkiktekt, docent, professor

Grandke Reinhard

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr. agr.

Granqvist Carl Jan

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus i måltidskunskap, Fil.dr h.c.

Greko Christina

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
Leg. vet., VMD, laborator

Gren Ing-Marie

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Professor

Grennfelt Peringe

Invald 1994 i Skogsavdelningen
F. d. forskningsdirektör

Gruvaeus Ingemar

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Grönlund Ulla

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Tekn. dr.

Gunnarson Bengt-Olov

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, ledamot av akademikollegiet

Gunnarsson Lars Inge

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Gustafson Arne

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., professor emeritus vid SLU

Gustafsson Bengt

Invald 1985 i Allmänna avdelningen
Ph. D., docent, f. d. arbetsmiljöattaché i USA och Kanada

Gustafsson Lena

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Professor emerita

Gustavsson Roland

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Professor

Gustavsson Sture

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, lantbrukskonsult

Gyllenkrok Nils

Invald 1990 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.