Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / J


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / J
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Jacobsson Jonas

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Skog.dr.

Jacobsson Ove

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör i Norrskog

Jakobsson Anna

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., universitetslektor, landskapsarkitekt

Janson Ulf S

Invald 1982 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, kammarherre

Jensen Erik Steen

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus, D.Sc.

Jensen-Waern Marianne

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor

Johansson Gunnar

Invald 1992 i Skogsavdelningen
F. d. skogsvårdschef, civiljägmästare

Johansson Jan-Olov

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Med.dr.h.c., ledamot i Avd. IX, IVA, agronom, vetenskapsjournalist

Johansson Lena

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Fv generalsekreterare ICC Sweden

Johansson Maj-Britt

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Fil.dr, professor, Senior Adviser

Johansson Waldemar

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus vid SLU

Johansson-Hedberg Birgitta

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Direktör, fil. kand., psykolog

Johnsen Peter B

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Ph. D.

Johnson Lawrence A

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
B. Sc., M. Sc., Ph. D., Professor, Director

Johnsson Bengt

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Johnsson Sölve

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., docent

Johnston Johnny

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Lawes Trust Senior Fellow, Honorary member 2009

Jonsson Anders

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Agronom, agr.dr, adj. professor

Jonsson Hans

Invald 1991 i Allmänna avdelningen
F d lantbrukare

Jonsson Helena

Invald 2010 i Jordbruksavdelningen
Landshövding Jönköpings län, lantmästare

Jonsson Yngve P

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. överingenjör

Jönsson Göran

Invald 1981 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus vid SLU

Jördens Rolf

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Dr.oec.

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.