Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / J


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / J
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Jacobsson Jonas [1775]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Skog.dr.

Jacobsson Ove [1440]

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör i Norrskog

Jakobsson Anna [1751]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., universitetslektor, landskapsarkitekt

Janson Ulf S [1284]

Invald 1982 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, kammarherre

Jensen Erik Steen [U-555]

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus, D.Sc.

Jensen-Waern Marianne [1601]

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor

Johansson Gunnar [1452]

Invald 1992 i Skogsavdelningen
F. d. skogsvårdschef, civiljägmästare

Johansson Jan-Olov [1770]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Med.dr.h.c., ledamot i Avd. IX, IVA, agronom, vetenskapsjournalist

Johansson Lena [1831]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Fv generalsekreterare ICC Sweden

Johansson Maj-Britt [1623]

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Fil.dr, professor, Senior Adviser

Johansson Waldemar [1390]

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus vid SLU

Johansson-Hedberg Birgitta [1643]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Direktör, fil. kand., psykolog

Johnsen Peter B [U-504]

Invald 2000 i Allmänna avdelningen
Ph. D.

Johnson Lawrence A [U-486]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
B. Sc., M. Sc., Ph. D., Professor, Director

Johnsson Bengt [1838]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Johnsson Sölve [1461]

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., docent

Johnston Johnny [U-556]

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Lawes Trust Senior Fellow, Honorary member 2009

Jonsson Anders [1583 ]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Agronom, agr.dr, adj. professor

Jonsson Hans [1445 ]

Invald 1991 i Allmänna avdelningen
F d lantbrukare

Jonsson Helena [1720]

Invald 2010 i Jordbruksavdelningen
Landshövding Jönköpings län, lantmästare

Jonsson Yngve P [1322]

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. överingenjör

Jönsson Göran [1259]

Invald 1981 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus vid SLU

Jördens Rolf [U-508]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Dr.oec.

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…