Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / E


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / E
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Eckerberg Katarina

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr, skog.lic.

Edfast Ann-Britt

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Dr., forsknings- och utvecklingschef

Edling Peter

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, lantbrukare

Edman Stefan

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Författare, biolog, tekn. dr. h. c.

Edqvist Lars-Erik

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor

Ehrenkrona Carl-Erik

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Ehrensvärd Jörgen

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Eichhorn Horst

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr., Dr. h. c. mult.

Einarsson Stig

Invald 1984 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., dr. med. vet. h.c., professor emeritus

Ek Bengt

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Generalsekreterare

Ek Lena

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Dr h.c., styrelseordförande i Södra, f. d. miljöminister

Ekelund Axelson Lena

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Professor

Ekholm Ingvar

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. skogsdirektör i Assi Domän

Ekman Henrik

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Journalist, Med.dr h. c.

Elfström Åsa

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil. dr., f. d. departementsråd

Eliasson Hans

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Företagare

Eliasson Mikael

Invald 2006 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Elmgren Ragnar

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus

Elmqvist Thomas

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor

Elvander Marianne

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor emerita

Emanuelson Margareta

Invald 2008 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, vice dekan

Emanuelson Ulf

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor, agr.dr

Emanuelsson Urban

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor

Enander Göran

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Landshövding

Enell Magnus

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Senior Adviser, adj. professor Kgl. Tekniska Högskolan

Engfeldt Christina

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
F.d. informationsdirektör, FAO

Englesson Lennart

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, hedersordförande i Skånska Lantmännen ek. för.

Englund Lena

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, docent

Engvall Anders

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Leg. vet., professor emeritus, VMD

Ericsson Göran

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Professor, docent, PhD

Eriksson Gösta

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Eriksson Harry

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Skog. dr., professor emeritus vid SLU

Eriksson Hillevi

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Skog.dr

Eriksson Ingemar

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. länsjägmästare

Eriksson Ljusk Ola

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, docent, fil.kand.

Eriksson Marianne

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Eriksson Tord

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. akademiagronom, f. d. generalsekreterare i NJF

Erkén Tore

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog. lic., f. d. verkställande direktör i MoDo Skog AB

Essen Hans, von

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Generalsekreterare, f. d. riksjaktvårdskonsulent, biolog

KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…