Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / E


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / E
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Eckerberg Katarina [1637 ]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr, skog.lic.

Edfast Ann-Britt [1690 ]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Dr., forsknings- och utvecklingschef

Edling Peter [1460 ]

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, lantbrukare

Edman Stefan [1679 ]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Författare, biolog, tekn. dr. h. c.

Edqvist Lars-Erik [1481 ]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor

Ehrenkrona Carl-Erik [1482 ]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Ehrensvärd Jörgen [1371 ]

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Eichhorn Horst [U-435 ]

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr., Dr. h. c. mult.

Einarsson Stig [1326 ]

Invald 1984 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., dr. med. vet. h.c., professor emeritus

Ek Bengt [1882]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Generalsekreterare

Ek Lena [1843]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Dr h.c., styrelseordförande i Södra, f. d. miljöminister

Ekelund Axelson Lena [1581 ]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Professor

Ekholm Ingvar [1350 ]

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. skogsdirektör i Assi Domän

Ekman Henrik [1742]

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Journalist, Med.dr h. c.

Elfström Åsa [1473 ]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil. dr., f. d. departementsråd

Eliasson Hans [1551 ]

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Företagare

Eliasson Mikael [1659 ]

Invald 2006 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Elmgren Ragnar [1633]

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus

Elmqvist Thomas [1749]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor

Elvander Marianne [1563]

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor emerita

Emanuelson Margareta [1686]

Invald 2008 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, vice dekan

Emanuelson Ulf [1667]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor, agr.dr

Emanuelsson Urban [1572]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor

Enander Göran [1607]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Landshövding

Enell Magnus [1731]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Senior Adviser, adj. professor Kgl. Tekniska Högskolan

Engfeldt Christina [1661]

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
F.d. informationsdirektör, FAO

Englesson Lennart [1389]

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, hedersordförande i Skånska Lantmännen ek. för.

Englund Lena [1835]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, docent

Engvall Anders [1630]

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Leg. vet., professor emeritus, VMD

Ericsson Göran [1861]

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Professor, docent, PhD

Eriksson Gösta [1268]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Eriksson Harry [1268]

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Skog. dr., professor emeritus vid SLU

Eriksson Hillevi [1691]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Skog.dr

Eriksson Ingemar [1466 ]

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. länsjägmästare

Eriksson Ljusk Ola [1762]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, docent, fil.kand.

Eriksson Marianne [1743]

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Eriksson Tord [1399 ]

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. akademiagronom, f. d. generalsekreterare i NJF

Erkén Tore [1269 ]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog. lic., f. d. verkställande direktör i MoDo Skog AB

Essen Hans, von [1608]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Generalsekreterare, f. d. riksjaktvårdskonsulent, biolog

Remissvar: En samlad djurhälsoreglering

Betänkandet N2020/02751 har remitterats av Näringsdepartementet och KSLA har avgett synpunkter.

Nordiska trädgårdar på KSLA

Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, arrangerar i samarbete med KSLA och Nordiska Trädgårdar, yrkeswebbinarier…

Jordbrukspolitik då och nu – vad utlöste krisen inom svenskt jordbruk och hur löstes den?

KSLA-podden avsnitt 7: Om det intensiva skedet i svensk inrikespolitik, som förändrade…

Tonerna. Svenska Akademien och musiken

Del 2 i en seminarieserie som uppmärksammar Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum.