Ledamotsregister / E

Nedan listar vi alla ledamöter som börjar på bokstaven E.

Ebbersten Sten [1333]

Invald 1984 i A
Agr. dr., professor emeritus

Eckerberg Katarina [1637 ]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr, skog.lic.

Edfast Ann-Britt [1690 ]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Dr., forsknings- och utvecklingschef

Edling Peter [1460 ]

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, lantbrukare

Edman Stefan [1679 ]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Författare, biolog, tekn. dr. h. c.

Edqvist Lars-Erik [1481 ]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor

Ehrenkrona Carl-Erik [1482 ]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Ehrensvärd Jörgen [1371 ]

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Eichhorn Horst [U-435 ]

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr., Dr. h. c. mult.

Eidmann Hubertus [1358 ]

Invald 1986 i Skogsavdelningen
Fil.dr., Dr. phil. nat., professor emeritus