Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / E


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / E
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Eckerberg Katarina

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr, skog.lic.

Edfast Ann-Britt

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Dr., forsknings- och utvecklingschef

Edling Peter

Invald 1993 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, lantbrukare

Edman Stefan

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Författare, biolog, tekn. dr. h. c.

Edqvist Lars-Erik

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., professor

Ehrenkrona Carl-Erik

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Ehrensvärd Jörgen

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Eichhorn Horst

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr., Dr. h. c. mult.

Einarsson Stig

Invald 1984 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., dr. med. vet. h.c., professor emeritus

Ek Bengt

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Generalsekreterare

Ek Lena

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Dr h.c., styrelseordförande i Södra, f. d. miljöminister

Ekelund Axelson Lena

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Professor

Ekholm Ingvar

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. skogsdirektör i Assi Domän

Ekman Henrik

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Journalist, Med.dr h. c.

Elfström Åsa

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil. dr., f. d. departementsråd

Eliasson Hans

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Företagare

Eliasson Mikael

Invald 2006 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Elmgren Ragnar

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus

Elmqvist Thomas

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor

Elvander Marianne

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor emerita

Emanuelson Margareta

Invald 2008 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, vice dekan

Emanuelson Ulf

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor, agr.dr

Emanuelsson Urban

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, professor

Enander Göran

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Landshövding

Enell Magnus

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Senior Adviser, adj. professor Kgl. Tekniska Högskolan

Engfeldt Christina

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
F.d. informationsdirektör, FAO

Englesson Lennart

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, hedersordförande i Skånska Lantmännen ek. för.

Englund Lena

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, docent

Engvall Anders

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Leg. vet., professor emeritus, VMD

Ericsson Göran

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Professor, docent, PhD

Eriksson Gösta

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Eriksson Harry

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Skog. dr., professor emeritus vid SLU

Eriksson Hillevi

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Skog.dr

Eriksson Ingemar

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. länsjägmästare

Eriksson Ljusk Ola

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, docent, fil.kand.

Eriksson Marianne

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Eriksson Tord

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. akademiagronom, f. d. generalsekreterare i NJF

Erkén Tore

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog. lic., f. d. verkställande direktör i MoDo Skog AB

Essen Hans, von

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Generalsekreterare, f. d. riksjaktvårdskonsulent, biolog

Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj 2023

Förslaget ska vara akademien tillhanda senast 1 oktober 2022. Utdelning sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2023.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras…

KSLAT 4-2022 Towards a new mindset for epidemic animal diseases

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success.…