Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / S


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / S
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Sachs Jeffrey D.

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Professor

Sahlberg Per-Åke

Invald 1982 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Sahlin Nils-Eric

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Professor

Sahlström Nils-Johan

Invald 1982 i Jordbruksavdelningen
Godsägare

Salander Björklund Elisabet

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Sallnäs Ola

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor emeritus

Samuelson Karl-Rune

Invald 1973 i Skogsavdelningen
Civijägmästare, f.d. chef för Institutet för Skogsförbättring

Samuelsson Hans

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare, agronom

Samuelsson Håkan

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Sandberg Göran

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Fil.dr., professor, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sandberg Lars-Göran

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Sandgren Mats

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, ordförande Gröna arbetsgivare, Biometria och SLU/Skogis Kårråd; styrelseledamot koncernstyrelsen Södra och Svenskt Näringsliv

Sandrup Alarik

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Agronom, lantmästare, näringspolitisk chef

Sandström Camilla

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Professor

Sandström Jan

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, hedersledamot 2012

Sârbu Anca

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr.

Sarlöv Herlin Ingrid

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor, agr.dr., landskapsarkitekt

Sato Eimei

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
President

Saxena Naresh

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
D. Ph.

Schmidt Rudolf

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Dr., General Manager

Schmitz Birger

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor

Schnürer Johan

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor, fil.dr, rektor Örebro universitet

Scholes Mary

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Professor

Segerborg-Fick Ann

Invald 2013 i Skogsavdelningen
B.Sc., utvecklingsledare

Segerstéen Christer

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare

Segnestam Mats

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Fil.dr.

Selikhovkin Andrey

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Professor

Sennerby Forsse Lisa

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Fil.dr, docent, adj. professor, dr mult. h.c., f. d. rektor Sveriges Lantbruksuniversitet, akademiens preses perioden 2016–2019

Sidh Birgitta

Invald 1977 i Allmänna avdelningen
M. Sc.

Sigurdsson Bjarni

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, PhD

Sigurjónsson Jóhann

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Special Envoy on Ocean Affairs

Singh Karan

Invald 1989 i Skogsavdelningen
Dr.

Sjunnesson Sven

Invald 1984 i Skogsavdelningen
Skog. lic., f. d. skogsdirektör

Sjöberg Fredrik

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Författare, agr.dr h.c., fil.dr h.c.

Skarp Sven-Uno

Invald 1973 i Allmänna avdelningen
Agronom, professor, akademiens förutvarande sekreterare och VD (1984–1999)

Skogh Björn

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Konsult/VD

Skoglund Eric

Invald 1989 i Jordbruksavdelningen
Leg. veterinär, f. d. veterinärråd

Smart Jane

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
DR., OBE, FLS

Smith Henrik G

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Professor

Sohlberg Bengt

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Agrolog, Lantbruksråd

Solti László

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
DVM. Ph.D., D.Sc., Professor emeritus, Dip. ECAR

Sonesson Ulf

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Docent, FoI-ansvarig

Sprängare Björn

Invald 1982 i Allmänna avdelningen
Skog. dr., f. d. ståthållare

Stark Crister

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör

Stenberg Christina

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Chefsrådgivare, certifierad mindfulnessinstruktör

Stenlid Jan

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr.

Stenseke Marie

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor, prodekan

Stenson Ingela

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Omvärldsanalytiker

Stenström Per

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör, styrelseordförande, hedersledamot 2009

Stigson Margareta

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Statskonsulent, programdirektör meNY, platschef

Stordalen Gunhild Anker

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
MD, PhD

Strese Else-Marie

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Dr.

Stridsman Monika

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Senior adviser, civiljägmästare; ledamot av akademikollegiet

Strīķis Voldemars

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Dr.agr., Dr.h.c., Professor

Sturm Jacques

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Director general

Ståhl Göran

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Professor, dekan

Ståhle Gunnela

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Agronom, agr.dr h.c., ordf i Vi Konsumenter, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, hedersledamot 2011

Suhua Shen

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Former Division Director, International Cooperation Center of National Forestry & Grassland Administration and National Park Administration

Sumelius John

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Professor, Doctor of Science (Agriculture and Forestry)

Sundell Björn

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, M. Sc., seniorkonsult, akademiens vice preses perioden 2016–2019

Sundell Kristina Snuttan

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr

Sundqvist Herman

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Generaldirektör, jägmästare, skog.dr

Svennersten Sjaunja Kerstin

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, docent

Svensson Bengt-Olof

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Agronom, f d lantbruksdirektör

Svensson Gunnar

Invald 1986 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr., docent

Svensson Hans Ivar

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Agr.lic., f. d. föreståndare för Lantbrukskemiska stationen i Kristianstad

Svensson Harald

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Fv. chefsekonom, ämnessakkunnig, fil.kand.

Svensson Lars-Göran

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Swaminathan Monkombu

Invald 1983 i Jordbruksavdelningen
Professor, Founder Chairman

Sylwan Peter

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Vetenskapsjournalist, agronom

Sæther Bernt-Erik

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor

Söderberg Ingvar

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Lantmästare

Söderberg Lena

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör, civiljägmästare

Sörlin Sverker

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Professor of Environmental History

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser…

Nordiska ministerrådet fördjupar det nordiska samarbetet för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

KSLA konstaterar att akademiens pågående arbete i försörjningsberedskapsprogrammet ligger helt i linje med uttalandet.

Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 560 000 kronor för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

9 770 000 kr till stipendier, projekt och publicering senast 15 september

15/9: Dags att lämna in ansökningar om anslag till stipendier, projekt och publicering från KSLA!