Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / S


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / S
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Sachs Jeffrey D. [U-552]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Professor

Sahlberg Per-Åke [1287]

Invald 1982 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Sahlin Nils-Eric [1833]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Professor

Sahlström Nils-Johan [1304]

Invald 1982 i Jordbruksavdelningen
Godsägare

Salander Björklund Elisabet [1626]

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Sallnäs Ola [1535]

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor emeritus

Samuelson Karl-Rune [1169]

Invald 1973 i Skogsavdelningen
Civijägmästare, f.d. chef för Institutet för Skogsförbättring

Samuelsson Hans [1879]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare, agronom

Samuelsson Håkan [1656]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Sandberg Göran [1570]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Fil.dr., professor, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sandberg Lars-Göran [1513]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Sandgren Mats [1675]

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, ordförande Gröna arbetsgivare, Biometria och SLU/Skogis Kårråd; styrelseledamot koncernstyrelsen Södra och Svenskt Näringsliv

Sandrup Alarik [1760]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Agronom, lantmästare, näringspolitisk chef

Sandström Camilla [1796]

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Professor

Sandström Jan [1431]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, hedersledamot 2012

Sârbu Anca [U-542]

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr.

Sarlöv Herlin Ingrid [1752]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor, agr.dr., landskapsarkitekt

Sato Eimei [U-568]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
President

Saxena Naresh [U-521]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
D. Ph.

Schmidt Rudolf [U-523]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Dr., General Manager

Schmitz Birger [1701]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor

Schnürer Johan [1734]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor, fil.dr, rektor Örebro universitet

Scholes Mary [U-517]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Professor

Segerborg-Fick Ann [1776]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
B.Sc., utvecklingsledare

Segerstéen Christer [1543]

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare

Segnestam Mats [1597]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Fil.dr.

Selikhovkin Andrey [U-565]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Professor

Sennerby Forsse Lisa [1514]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Fil.dr, docent, adj. professor, dr mult. h.c., f. d. rektor Sveriges Lantbruksuniversitet, akademiens preses perioden 2016–2019

Sidh Birgitta [1216]

Invald 1977 i Allmänna avdelningen
M. Sc.

Sigurdsson Bjarni [U-575]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, PhD

Sigurjónsson Jóhann [U-495]

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Special Envoy on Ocean Affairs

Singh Karan [U-442]

Invald 1989 i Skogsavdelningen
Dr.

Sjunnesson Sven [1330]

Invald 1984 i Skogsavdelningen
Skog. lic., f. d. skogsdirektör

Sjöberg Fredrik [1591]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Författare, agr.dr h.c., fil.dr h.c.

Skarp Sven-Uno [1173]

Invald 1973 i Allmänna avdelningen
Agronom, professor, akademiens förutvarande sekreterare och VD (1984–1999)

Skogh Björn [1693]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Konsult/VD

Skoglund Eric [1407]

Invald 1989 i Jordbruksavdelningen
Leg. veterinär, f. d. veterinärråd

Smart Jane [U-544]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
DR., OBE, FLS

Smith Henrik G [1785]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Professor

Sohlberg Bengt [U-498]

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Agrolog, Lantbruksråd

Solti László [U-489]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
DVM. Ph.D., D.Sc., Professor emeritus, Dip. ECAR

Sonesson Ulf [1855]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Docent, FoI-ansvarig

Sprängare Björn [1305]

Invald 1982 i Allmänna avdelningen
Skog. dr., f. d. ståthållare

Stark Crister [1500]

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör

Stenberg Christina [1717]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Chefsrådgivare, certifierad mindfulnessinstruktör

Stenlid Jan [1764]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr.

Stenseke Marie [1753]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor, prodekan

Stenson Ingela [1823]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Omvärldsanalytiker

Stenström Per [1708]

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör, styrelseordförande, hedersledamot 2009

Stigson Margareta [1617]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Statskonsulent, programdirektör meNY, platschef

Stordalen Gunhild Anker [U-606]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
MD, PhD

Strese Else-Marie [1598]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Dr.

Stridsman Monika [1428]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Senior adviser, civiljägmästare; ledamot av akademikollegiet

Strīķis Voldemars [U-459]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Dr.agr., Dr.h.c., Professor

Sturm Jacques [U-456]

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Director general

Ståhl Göran [1694]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Professor, dekan

Ståhle Gunnela [1735]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Agronom, agr.dr h.c., ordf i Vi Konsumenter, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, hedersledamot 2011

Suhua Shen [U-570]

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Former Division Director, International Cooperation Center of National Forestry & Grassland Administration and National Park Administration

Sumelius John [U-559]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Professor, Doctor of Science (Agriculture and Forestry)

Sundell Björn [1366]

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, M. Sc., seniorkonsult, akademiens vice preses perioden 2016–2019

Sundell Kristina Snuttan [1871]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr

Sundqvist Herman [1712]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Generaldirektör, jägmästare, skog.dr

Svennersten Sjaunja Kerstin [1622]

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, docent

Svensson Bengt-Olof [1520]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Agronom, f d lantbruksdirektör

Svensson Gunnar [1367]

Invald 1986 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr., docent

Svensson Hans Ivar [1394]

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Agr.lic., f. d. föreståndare för Lantbrukskemiska stationen i Kristianstad

Svensson Harald [1702]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Fv. chefsekonom, ämnessakkunnig, fil.kand.

Svensson Lars-Göran [1772]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Swaminathan Monkombu [U-419]

Invald 1983 i Jordbruksavdelningen
Professor, Founder Chairman

Sylwan Peter [1576]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Vetenskapsjournalist, agronom

Sæther Bernt-Erik [U-554]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor

Söderberg Ingvar [1380]

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Lantmästare

Söderberg Lena [1767]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör, civiljägmästare

Sörlin Sverker [1818]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Professor of Environmental History

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…