Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / S


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / S
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Sachs Jeffrey D. [U-552]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Professor

Sahlberg Per-Åke [1287]

Invald 1982 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Sahlin Nils-Eric [1833]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
Professor

Sahlström Nils-Johan [1304]

Invald 1982 i Jordbruksavdelningen
Godsägare

Salander Björklund Elisabet [1626]

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Sallnäs Ola [1535]

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor emeritus

Samuelson Karl-Rune [1169]

Invald 1973 i Skogsavdelningen
Civijägmästare, f.d. chef för Institutet för Skogsförbättring

Samuelsson Hans [1879]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare, agronom

Samuelsson Håkan [1656]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Sandberg Göran [1570]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Fil.dr., professor, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sandberg Lars-Göran [1513]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Sandgren Mats [1675]

Invald 2007 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, ordförande Gröna arbetsgivare, Biometria och SLU/Skogis Kårråd; styrelseledamot koncernstyrelsen Södra och Svenskt Näringsliv

Sandrup Alarik [1760]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Agronom, lantmästare, näringspolitisk chef

Sandström Camilla [1796]

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Professor

Sandström Jan [1431]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, hedersledamot 2012

Sârbu Anca [U-542]

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr.

Sarlöv Herlin Ingrid [1752]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor, agr.dr., landskapsarkitekt

Sato Eimei [U-568]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
President

Saxena Naresh [U-521]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
D. Ph.

Schmidt Rudolf [U-523]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Dr., General Manager

Schmitz Birger [1701]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor

Schnürer Johan [1734]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor, fil.dr, rektor Örebro universitet

Scholes Mary [U-517]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Professor

Segerborg-Fick Ann [1776]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
B.Sc., utvecklingsledare

Segerstéen Christer [1543]

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare

Segnestam Mats [1597]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Fil.dr.

Selikhovkin Andrey [U-565]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Professor

Sennerby Forsse Lisa [1514]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Fil.dr, docent, adj. professor, dr mult. h.c., f. d. rektor Sveriges Lantbruksuniversitet, akademiens preses perioden 2016–2019

Sidh Birgitta [1216]

Invald 1977 i Allmänna avdelningen
M. Sc.

Sigurdsson Bjarni [U-575]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, PhD

Sigurjónsson Jóhann [U-495]

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Special Envoy on Ocean Affairs

Singh Karan [U-442]

Invald 1989 i Skogsavdelningen
Dr.

Sjunnesson Sven [1330]

Invald 1984 i Skogsavdelningen
Skog. lic., f. d. skogsdirektör

Sjöberg Fredrik [1591]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Författare, agr.dr h.c., fil.dr h.c.

Skarp Sven-Uno [1173]

Invald 1973 i Allmänna avdelningen
Agronom, professor, akademiens förutvarande sekreterare och VD (1984–1999)

Skogh Björn [1693]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Konsult/VD

Skoglund Eric [1407]

Invald 1989 i Jordbruksavdelningen
Leg. veterinär, f. d. veterinärråd

Smart Jane [U-544]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
DR., OBE, FLS

Smith Henrik G [1785]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Professor

Sohlberg Bengt [U-498]

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Agrolog, Lantbruksråd

Solti László [U-489]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
DVM. Ph.D., D.Sc., Professor emeritus, Dip. ECAR

Sonesson Ulf [1855]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Docent, FoI-ansvarig

Sprängare Björn [1305]

Invald 1982 i Allmänna avdelningen
Skog. dr., f. d. ståthållare

Stark Crister [1500]

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör

Stenberg Christina [1717]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Chefsrådgivare, certifierad mindfulnessinstruktör

Stenlid Jan [1764]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr.

Stenseke Marie [1753]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Professor, prodekan

Stenson Ingela [1823]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Omvärldsanalytiker

Stenström Per [1708]

Invald 2009 i Jordbruksavdelningen
Verkställande direktör, styrelseordförande, hedersledamot 2009

Stigson Margareta [1617]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Statskonsulent, programdirektör meNY, platschef

Stordalen Gunhild Anker [U-606]

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
MD, PhD

Strese Else-Marie [1598]

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Dr.

Stridsman Monika [1428]

Invald 1990 i Skogsavdelningen
Senior adviser, civiljägmästare; ledamot av akademikollegiet

Strīķis Voldemars [U-459]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Dr.agr., Dr.h.c., Professor

Sturm Jacques [U-456]

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Director general

Ståhl Göran [1694]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Professor, dekan

Ståhle Gunnela [1735]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Agronom, agr.dr h.c., ordf i Vi Konsumenter, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, hedersledamot 2011

Suhua Shen [U-570]

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Former Division Director, International Cooperation Center of National Forestry & Grassland Administration and National Park Administration

Sumelius John [U-559]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Professor, Doctor of Science (Agriculture and Forestry)

Sundell Björn [1366]

Invald 1986 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, M. Sc., seniorkonsult, akademiens vice preses perioden 2016–2019

Sundell Kristina Snuttan [1871]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr

Sundqvist Herman [1712]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Generaldirektör, jägmästare, skog.dr

Svennersten Sjaunja Kerstin [1622]

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, docent

Svensson Bengt-Olof [1520]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Agronom, f d lantbruksdirektör

Svensson Gunnar [1367]

Invald 1986 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr., docent

Svensson Hans Ivar [1394]

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Agr.lic., f. d. föreståndare för Lantbrukskemiska stationen i Kristianstad

Svensson Harald [1702]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Fv. chefsekonom, ämnessakkunnig, fil.kand.

Svensson Lars-Göran [1772]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Swaminathan Monkombu [U-419]

Invald 1983 i Jordbruksavdelningen
Professor, Founder Chairman

Sylwan Peter [1576]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Vetenskapsjournalist, agronom

Sæther Bernt-Erik [U-554]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor

Söderberg Ingvar [1380]

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Lantmästare

Söderberg Lena [1767]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör, civiljägmästare

Sörlin Sverker [1818]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Professor of Environmental History

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…