Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / V


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / V
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Vaage Roald

Invald 2001 i Allmänna avdelningen

Veem Katarina

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Director, Swedish Water House and International Policy

Villalobos Victor M.

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Ph. D.

Vollbrecht Gudmund

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Dr, Business Insights

Vågsholm Ivar

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Professor, Diplomate ECVPH

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.