Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / V


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / V
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Vaage Roald [U-513]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen

Veem Katarina [1683]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Director, Swedish Water House and International Policy

Villalobos Victor M. [U-538]

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Ph. D.

Vollbrecht Gudmund [1612]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Dr, Business Insights

Vågsholm Ivar [1841]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Professor, Diplomate ECVPH

Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.