Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / V


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / V
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Vaage Roald

Invald 2001 i Allmänna avdelningen

Veem Katarina

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Director, Swedish Water House and International Policy

Villalobos Victor M.

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Ph. D.

Vollbrecht Gudmund

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Dr, Business Insights

Vågsholm Ivar

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Professor, Diplomate ECVPH

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.